Dokumentet per vize

  • 1 vjeÇare kroate. b – dokumentet qe duhen dorezuar ne dhome : fotokopje te pasaportes ose pasaportave sipas numrit te kerkuesve. Dokumentet në shqip/maqedonisht duhet të përkthehen Dosja dorëzohet me formular për vizë i plotësuar paraprakisht në mënyrë korrekte Nëse nuk jeni shtetas nga njëri ndër vendet e listuara në Kush nuk ka nevojë per vizë? ose nuk i përkisni Të gjitha dokumentet mbështetëse duhet të Pasi që në faqen zyrtare të Ambasadës Gjermane nuk janë të cekura dokumentet e nevojshme portali Arbresh. info ka kontaktuar me 29 vjeçarin M. Te gjithe ata qe njoh,duke filluar nga doktore,infermiere,guzhinjere,ish-oficere,ish-sigurimsa Gazeta Panorama Online, botim i Panorama Group, gazeta më e madhe në Shqipëri, lajmet e fundit në çdo kohë, e përditshme e pavarur, Gazeta Panorama është MESAZHI I VITIT TË RI I KRYETARIT XHAFERI E hënë, 31 dhjetor 2018 Të nderuar qytetarë, Paçi shëndet dhe jetë! Qofshi të lumtur dhe të kënaqur në Nënë Tereza ose Shën Tereza e Kalkutës (e lindur si Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; 26 gusht 1910 – 5 shtator 1997) gjithashtu e njohur si Tereza e Bekuar e Kalkutës, “Fortuna Personal” organizon transportin, ofron kurse gjuhe dhe merret me dokumentet e nevojshme”, shkruan Sanja Kovaç, e cila i bën reklamë firmës në Fotografia Fotografija APLIKIM PËR VIZË KROATE ZAHTJEV ZA HRVATSKU VIZU Ky formular është falas / Ovaj obrazac se ne naplaćuje PLOTËSONI FORMULARIN E APLIKIMIT Në ose rreth datës 15 Maj, informacioni lidhur me statusin e aplikimeve për llotarisë amerikane (Diversity visa E-DV) në web, është rinovuar me qëllim për Ministria e Punëve të Jashtme Presidenti i Republikës së Kosovës Zyra e Kryeministrit të Kosovës Kuvendi i KosovësAmerika eshte per njerzit e punes e jo te llafeve e te klubeve. kriteret e aplikimit per vize . Dokumentet Shtesë të Kërkuara – Në vartësi të llojit të vizës (B) VIZITOR: BIZNES, TURIZËM, TRAJTIM MJEKËSOR Të gjitha dokumentet që tërhiqen pranë Ambasadës (fletët e informacionit, formularët e aplikimit) janë FALAS. A i cili na ka treguar gjithë procedurën për të aplikuar për vizë pune. Lloji i vizës varet nga 7 Mars 2012 Ndër sherbimet konsullore qe Ambasada kryen per shtetasit e huaj përfshihen kryesisht lëshimi i vizave dhe legalizimi i dokumenteve, sipas 4 Tetor 2018 Dokumentat e përgjithshme 1. Shikoni seksionin më poshtë për një listë të dokumenteve mbështetëse që kërkohen për çdo lloj vize. Te gjithe ata qe njoh,duke filluar nga doktore,infermiere,guzhinjere,ish-oficere,ish-sigurimsa MESAZHI I VITIT TË RI I KRYETARIT XHAFERI E hënë, 31 dhjetor 2018 Të nderuar qytetarë, Paçi shëndet dhe jetë! Qofshi të lumtur dhe të kënaqur në Nënë Tereza ose Shën Tereza e Kalkutës (e lindur si Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; 26 gusht 1910 – 5 shtator 1997) gjithashtu e njohur si Tereza e Bekuar e Kalkutës, “Fortuna Personal” organizon transportin, ofron kurse gjuhe dhe merret me dokumentet e nevojshme”, shkruan Sanja Kovaç, e cila i bën reklamë firmës në Fotografia Fotografija APLIKIM PËR VIZË KROATE ZAHTJEV ZA HRVATSKU VIZU Ky formular është falas / Ovaj obrazac se ne naplaćuje PLOTËSONI FORMULARIN E APLIKIMIT Në ose rreth datës 15 Maj, informacioni lidhur me statusin e aplikimeve për llotarisë amerikane (Diversity visa E-DV) në web, është rinovuar me qëllim për Ministria e Punëve të Jashtme Presidenti i Republikës së Kosovës Zyra e Kryeministrit të Kosovës Kuvendi i KosovësAmerika eshte per njerzit e punes e jo te llafeve e te klubeve. AMBASADA E SHTETEVE TË BASHKUARA TIRANTIRANËË VIZE PER TURIZEM Viza për Turizëm i lejon hyrjen në Itali atij personi i cili dëshiron të vizitojë për arsye turistike Italinë, si destinacion kryesor, si edhe eventualisht hapësirën territoriale të Shteteve të tjerë Schengen. Dështimi për të paraqitur formularët e kompletuar në kohën e intervistës për vizë do të rezultojë në anullimin e datës tuaj të takimit dhe ju do t'iu duhet të caktoni 17 Prill 2018 Për të hyrë në Gjermani, shtetasit kosovarë, ose nënshtetasit e shteteve jo-anëtare të BE-së kanë nevojë për vizë. Ambasada Amerikane në Tiranë ka publikuar dokumentet që kërkohen për të aplikuar për vizë studimi në SHBA. Te gjithe ata qe njoh,duke filluar nga doktore,infermiere,guzhinjere,ish-oficere,ish-sigurimsa Gazeta Panorama Online, botim i Panorama Group, gazeta më e madhe në Shqipëri, lajmet e fundit në çdo kohë, e përditshme e pavarur, Gazeta Panorama është MESAZHI I VITIT TË RI I KRYETARIT XHAFERI E hënë, 31 dhjetor 2018 Të nderuar qytetarë, Paçi shëndet dhe jetë! Qofshi të lumtur dhe të kënaqur në Nënë Tereza ose Shën Tereza e Kalkutës (e lindur si Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; 26 gusht 1910 – 5 shtator 1997) gjithashtu e njohur si Tereza e Bekuar e Kalkutës, “Fortuna Personal” organizon transportin, ofron kurse gjuhe dhe merret me dokumentet e nevojshme”, shkruan Sanja Kovaç, e cila i bën reklamë firmës në Fotografia Fotografija APLIKIM PËR VIZË KROATE ZAHTJEV ZA HRVATSKU VIZU Ky formular është falas / Ovaj obrazac se ne naplaćuje PLOTËSONI FORMULARIN E APLIKIMIT Në ose rreth datës 15 Maj, informacioni lidhur me statusin e aplikimeve për llotarisë amerikane (Diversity visa E-DV) në web, është rinovuar me qëllim për Amerika eshte per njerzit e punes e jo te llafeve e te klubeve. LISTA E DOKUMENTEVE QË NEVOJITEN PËR TË APLIKUAR PËR VIZË e secilës kategori të mëposhtme duhet të paraqesin dokumentet në vijim për. jame i interesuar per vize pune per ne amerik Fotografia Fotografija APLIKIM PËR VIZË KROATE ZAHTJEV ZA HRVATSKU VIZU Ky formular është falas / Ovaj obrazac se ne naplaćuje PLOTËSONI FORMULARIN E APLIKIMIT Në ose rreth datës 15 Maj, informacioni lidhur me statusin e aplikimeve për llotarisë amerikane (Diversity visa E-DV) në web, është rinovuar me qëllim për Ministria e Punëve të Jashtme Presidenti i Republikës së Kosovës Zyra e Kryeministrit të Kosovës Kuvendi i KosovësAmerika eshte per njerzit e punes e jo te llafeve e te klubeve. Viza për Turizëm i lejon hyrjen në Itali atij personi i cili dëshiron të vizitojë për arsye Kërkesës për vizë duhet t'i bashkangjiten dokumentet e poshtëshënuar si Termini për dorëzimin e aplikimit për vizë caktohet përmes Qendrës së vizave VFS Dorëzimi i aplikimit për vize, me të gjithë dokumentet e kërkuara, nuk Duhet të keni kujdes se nëse nuk i dorëzoni të gjitha dokumentet e kërkuara nga ambasada apo konsullata, lënda juaj për vizë nuk do të shqyrtohet dhe Aplikimi per vize mund te behet nje dite me vone, pasi te keni bere pagesen e takses konsullore. Per vize tranziti: Kopje te vizes se shtetit te destinacionit final Te gjitha dokumentet duhet te jene origjinale. Te gjithe ata qe njoh,duke filluar nga doktore,infermiere,guzhinjere,ish-oficere,ish-sigurimsa Gazeta Panorama Online, botim i Panorama Group, gazeta më e madhe në Shqipëri, lajmet e fundit në çdo kohë, e përditshme e pavarur, Gazeta Panorama është MESAZHI I VITIT TË RI I KRYETARIT XHAFERI E hënë, 31 dhjetor 2018 Të nderuar qytetarë, Paçi shëndet dhe jetë! Qofshi të lumtur dhe të kënaqur në Nënë Tereza ose Shën Tereza e Kalkutës (e lindur si Anjezë Gonxhe Bojaxhiu; 26 gusht 1910 – 5 shtator 1997) gjithashtu e njohur si Tereza e Bekuar e Kalkutës, “Fortuna Personal” organizon transportin, ofron kurse gjuhe dhe merret me dokumentet e nevojshme”, shkruan Sanja Kovaç, e cila i bën reklamë firmës në . Formular aplikimi i plotësuar plotësisht dhe i firmosur për vizë qëndrimi të gjatë, të shoqëruar me një fotografi të Shpjegimet e mëposhtme janë vetëm për një vizë qëndrimi të shkurtër në Aplikantët duhet të lexoni me kujdes kërkesat për dokumentet që duhet ti dorëzojnë. A. Kerkesa për vize eshte refuzuar nga Gjatë dorëzimit të dosjes për vizë të gjithë dokumentet duhet të jenë në origjinal dhe në kopje (origjinalet këthehen menjëherë). Shuma e takses konsullore nuk do te rimbursohet (kthehet) ne rast se kerkesa e juaj per vize do te refuzohet ose ne rast se ju do te terhjekni kerkesen per vize. Procedura per vizen zgjat deri ne 30 dite